RFID test- og showroom

  Test og kravspecifikation

  Prosign RFID test- og showroom

  RFID test- og showroom

  Hos Prosign RFID tester vi løbende nye produkters performance, holdbarhed og stabilitet så vi er helt sikre på at de produkter vi anbefaler til forskellige løsninger er de optimale. Samtidig giver det os mulighed for at tilbyde indledende test på de produkter som vore kunder overvejer at mærke med RFID, og på den måde hurtigt få verificeret hvilke RFID tags og læsere er bedst egnede til opgaven.

  Vores RFID test- og showroom er et rigtig godt sted at starte for dig som overvejer om RFID kan være en løsning på præcis de udfordringer du står med. Her får du mulighed for at se og prøve en række RFID produkter i praksis og få en snak med en af vore teknikere om muligheder og begrænsninger indenfor UHF baseret RFID.

  Kravspecifikation til jeres RFID projekt

  Inden man går i gang med at vælge hvilket RFID udstyr der skal indkøbes og installeres er det meget vigtigt at få klarlagt hvilke krav og ønsker der er til hele løsningen og i særdeleshed til RFID hardwaren. Der findes rigtig mange forskellige RFID tags og RFID læsere i mange forskellige prisklasser. Uden den fornødne ekspertise kan man hurtigt komme til at investere i forkert udstyr som ikke virker efter hensigten eller som måske var dyrere end nødvendigt. Anskaffelsesprisen på de enkelte RFID komponenter er selvfølgelig væsentlig, men et stykke forkert RFID hardware vil altid være for dyrt – uanset prisen.

  Prosign RFID assisterer mange virksomheder med kravspecifikationer og valg af RFID hardware, ligesom vi gerne udarbejder en arbejdsplan for test, installation, integration og indkøring af hele RFID løsningen hos kunden. Med andre ord – slip for risikoen for at investere i noget forkert og overlad arbejdet og ansvaret til Prosign RFID.

  RFID test ”Onsite”

  En af de vigtigste forudsætninger for at et RFID projekt ender succesfyldt er en fyldestgørende kravspecifikation og en grundig test. Med ”en grundig test” mener vi en test som udføres hos kunden på de aktuelle positioner, det skal være på de rigtige emner og i de rigtige situationer. Der kan med andre ord være stor forskel på en test udført på et tomt lager, eller på et tidspunkt uden andre aktiviteter, og på en test i det rigtige miljø og med det rigtige aktivitetsniveau.

  En anden væsentlig faktor er kendskabsgraden til det RFID udstyr man tester, det vil jo være uheldigt at kassere et projekt fordi personalet som laver testen ikke er klædt tilstrækkeligt på til at konfigurere og udnytte RFID udstyret optimalt. Som med kravspecifikation anbefaler vi at man får assistance fra kvalificerede teknikere til at bistå med selve testen, på den måde sikres det bedste resultat at arbejde videre med.