RFID information

RFID information

Hvad er RFID?

RFID er meget små computerchips som sættes på en antenne og kaldes samlet for en RFID-tag eller RFID-chip. RFID-tags bruges til at identificere objekter fra hinanden. Chippen indeholder informationer som på ganske få millisekunder kan skannes og aflæses af en RFID-læser. I de fleste tilfælde er der blot et unikt serienummer i RFID-tag'en som bliver aflæst af RFID-læseren, dette sker uden at skulle røre objekterne og i mange tilfælde faktisk uden at kunne se RFID-tag'en.

RFID definition

RFID er en forkortelse for Radio Frequency IDentification og en fællesbetegnelse for alle de teknologier, der anvender radiobølger til at identificere mennesker og objekter. Som det fremgår af navnet, så ligger RFID-teknologiens primære styrke i evnen til at identificere forskellige objekter. RFID kaldes derfor også populært for den elektroniske eller fremtidens stregkode, da teknologien har nogle af de samme egenskaber som den traditionelle stregkode. Det betyder dog ikke at RFID-teknologien er bedre end stregkoden. Der er nemlig tale om to forskellige teknologier der har forskellige anvendelsesmuligheder, som dog til tider overlapper hinanden.

Den største forskel på teknologierne er at stregkoden er en line-of-sight teknologi, mens RFID er en trådløs teknologi. Med stregkode-teknologi skal scanneren have visuel kontakt med stregkoden for at aflæse den, men med
RFID-teknologi kan RFID-taggen aflæses uden visuel kontakt, så længe den er indenfor læsbar afstand. Den læsbare afstand varierer alt afhængig af typen af RFID-tag, hvor nogle kan læses på op til 100 meters afstand, mens andre blot har en læseafstand på ca. en 1 cm