RFID rådgivning

  RFID rådgivning og projektledelse

  Hos Prosign RFID tilbyder vi ikke blot salg af RFID hardware uden mulighed for assistance.

  Prosign RFID er først og fremmest et rådgivningsfirma med speciale i RFID løsninger – det sikrer vore kunder den nødvendige ekspert-bistand til deres RFID projekter.

  Vi sætter det som højeste prioritet at rådgive vore kunder om bl.a. valg af teknologi og hardware til deres RFID løsninger – også selv om det betyder at vi må anbefale dem en teknologi vi ikke selv kan leverer eller i nogle tilfælde må sige det ikke er en løsbar opgave.

  Prosign RFID har gennem flere år rådgivet mange virksomheder i hele Skandinavien omkring deres RFID projekter indenfor bl.a. logistik, produktion, sporbarhed og detail, og sammen med vores dybe viden om RFID produkterne gør det os til værdifulde partnere i vore kunders RFID projekter. Prosign RFID løser gerne rådgivningsopgaver for virksomheder der selv ønsker at implementere RFID projektet såvel som for virksomheder hvor vi efterfølgende også påtager os at styre hele projektforløbet inkl.:

  • Projekt opstart med definition af omfang, mål, interessenter og projektdeltagere
  • Projektstyring af tid, ressourcer, økonomi og kvalitet for projektet
  • Brug af Gantt planlægningsværktøjer til opfølgning og visualisering af fremdrift
  • Rapportering og kommunikation til kundens ledelse og andre interessenter
  • Dokumentation, kompetenceudvikling og projektforankring i kundens organisation